Als Cybersecurity Held alert online

De nieuwe campagne van Alert Online 'Cybersecurity helden' moet kinderen en volwassenen bewust maken van cybergevaren. Een Cybersecurity Held is ‘alert online’, geeft het goede voorbeeld en helpt anderen op het gebied van cybersecurity. Met de campagne wil initiatiefnemer Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zowel kinderen als volwassenen bewust maken van cybergevaren.

Risico’s voor kinderen op internet

Kinderen hebben gemakkelijk toegang tot internet. Onbewust brengt dit risico’s met zich mee. 48% maakt gebruik van openbare wifi-netwerken, waar je geen wachtwoord voor nodig hebt. Deze netwerken zijn alles behalve veilig. Een op de drie klikt weleens op onbekende linkjes of banners, niet wetende dat ze hiermee deuren kunnen openen voor cybercriminelen. Daarnaast gebruiken veel kinderen hetzelfde wachtwoord voor al hun sociale media-accounts. Dit blijkt uit het Nationaal Cybersecurity Bewustzijnsonderzoek 2017.

Cybersecurity bespreekbaar maken

Tussen ouder en kind wordt er veel over cybersecurity gepraat. Toch zien ouders niet alles wat hun kinderen online doen. Erik Jan Koedijk, voorzitter van de raad van advies van Alert Online: ‘Het is belangrijk om kinderen te wijzen op cybergevaren. Cybercriminelen worden namelijk steeds slimmer met hun infiltratietechnieken. Door te praten over de gevaren en te laten zien waar concrete risico’s liggen, zoals het veilig leren omgaan met wachtwoorden en wifi-netwerken, neem je al veel belangrijke risico’s weg.’

Cybersecurity Held worden?

Je kunt je met je school gratis aanmelden als partner en onderdeel worden van een waardevol netwerk. Je kunt anderen al helpen veiliger online te zijn, door een artikel over de gevaren van valse e-mails te delen op sociale media of door een informatiebijeenkomst over cybersecurity te organiseren voor medewerkers, ouders en/of leerlingen.

Bekijk hier de infographic van het onderzoek.