ICT'ers onderwijs kiezen refurbished

Het onderwijs wil voor ICT-oplossingen voor een groot deel overschakelen op gebruikte apparatuur blijkt uit onderzoek. De overstap op deze zogenaamde ‘refurbished’ apparatuur wordt vooral ingegeven door de positieve impact op het milieu, geldbesparing en door het besef dat gebruikte apparaten niet onderdoen voor nieuwe.

Refurbished ICT-apparatuur

Van de ondervraagden in het onderwijs is gemiddeld 30 procent van plan de komende drie jaar refurbished ICT-apparatuur aan te schaffen. De pc is bij de meeste ondervraagden in het onderwijs het populairste apparaat om refurbished aan te schaffen, gevolgd door laptops en tablets. Meer dan in andere sectoren worden computers in het voorgezet onderwijs vaak continu en niet op een bepaald moment vervangen.

Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste voordelen van circulaire ICT, wordt milieubesparing het meest genoemd: 54 procent ziet dat als belangrijkste voordeel. Kostenbesparing volgt met 35 procent op relatief grote afstand.

Circulaire ICT

Hoewel bijna iedereen bekend is met refurbished apparatuur heeft men minder vaak gehoord van de term circulaire ICT, waar gebruikte hardware onder valt. In het basisonderwijs kent 15 procent van de ondervraagden de term en 9 procent weet precies wat het inhoudt. In het voorgezet onderwijs is dit aantal respectievelijk 26 procent en 15 procent. In het bedrijfsleven (50 tot 499 medewerkers) ligt dit aantal veel hoger en is 75 procent bekend met circulaire ICT. 

De uitkomsten komen een landelijk onderzoek uitgevoerd onder ruim achthonderd ICT-specialisten werkzaam in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infotheek Group, Europees marktleider op het gebied van gebruikte hardware.