Muziekonderwijs-app Earz 3.0

De muziekonderwijs-app Earz heeft een belangrijke upgrade ondergaan en is aangekomen bij versie 3.0

Melodisch dictee

De meest in het oog springende verbetering is de toevoeging van een melodisch dictee. Verder is er nu een ‘quiz-module’ ingebouwd, waarmee docenten zelfbedachte vragen in kunnen voeren en deze voorzien van Youtube-filmpjes of beeld- en geluidsmateriaal.

Earz-wiki

Ook de Earz-wiki is sterk verbeterd: deze is nu voorzien van externe links (naar Wikipedia pagina’s) en geeft het een overzicht van op ieder level van het spel aanwezige materiaal. Minder zichtbaar, maar wel interessant is dat de instellingsmogelijkheden voor docenten aanzienlijk zijn uitgebreid.

Earz