Nieuwe Lerarenopleiding Science & Technology

De nieuwe lerarenopleiding Science & Technology breidt per september 2018 uit. De opleiding gaat naast de deeltijdvariant in Tilburg, ook een voltijdvariant in Tilburg en Sittard aanbieden. De opleiding sluit aan bij ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, waar vakken in toenemende mate geïntegreerd worden aangeboden.

Bètabrede professional

De nieuwe opleiding leidt studenten op tot een bètabrede professional in het voortgezet onderwijs. Studenten leren het bèta-onderwijs in samenhang vorm te geven. Dit betekent dat zij onderwijs leren verzorgen door de theorie te verbinden met de praktijk. Tijdens de opleiding wordt samengewerkt met bedrijven, maatschappelijke instellingen en vakexperts in de vakken techniek, biologie, scheikunde en natuurkunde.

‘Future skills’

Opleidingscoördinator Mandy Stoop: ‘Doordat onze studenten breed opgeleid worden, zijn ze straks multi-inzetbaar voor een groot aantal tekortvakken. Daarnaast beschikken ze over de nodige future skills. Zo zijn ze in staat innovatieve onderwijsconcepten te ontwerpen, onder andere in samenwerking met het bedrijfsleven, en computational thinking toe te passen; het vertalen van complexe problemen naar programmeerbare oplossingen.’ Zo is er tijdens de opleiding aandacht voor onder andere 3D-printing, robotica en programmeren.

Eigen leerroute in designstudio

Studenten ontwikkelen hun eigen leerroutes in de designstudio en het leertraject wordt in brede thema’s aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn FIRST® LEGO® League (jaarlijkse LEGO® wedstrijd) en technisch product ontwerpen voor ecologisch onderzoek.