Responsible AI-projecten gezocht

Artificial Intelligence maakt een aantal belangrijke en snelle ontwikkelingen door. Iedere dag zien we nieuwe toepassingen. Denk aan Siri, Google Now, Alexa of de slimme algoritmes van Facebook. De voordelen van slimme algoritmes zijn overduidelijk. Ze kunnen het leven makkelijker, efficiënter, veiliger, gezonder en duurzamer maken en tot positieve maatschappelijke impact leiden. Maar AI roept ook veel vragen op. Wat is de rol van AI in ons leven en welke invloed hebben we hier op? Wat betekent AI voor de verhouding tussen mens en technologie? Met name het autonome aspect van AI (de technologie is steeds beter in staat zelfstandig te leren en daarmee ook meer autonoom te opereren zonder gerichte sturing en menselijk toezicht) vraagt om goede randvoorwaarden en ethische kaders, ook wel ‘Responsible AI’ (RAI) genoemd. Hierbij gaat het om verantwoorde en verantwoordelijke Artificial Intelligence: AI die geen schadelijke effecten teweeg brengt en waarbij ethische afwegingen worden meegenomen.

SIDN fonds is op zoek naar goede projecten of ideeën. Aanvragen voor financiering kunnen t/m 17 september worden ingediend.

Klik hier voor meer informatie